חטיפת ילדים, לשכת הרווחה בת ים, מוטי לייבל, עושים שכונה לפקידת סעד, ענת זיידנברג, פייסבוק

ענת זיידנברג לשכת רווחה בת ים

דצמבר 2015 – עו"ס  ענת זיידנברג, לשכת רווחה בת-ים

דברי תוכחה של העיתונאי מוטי לייבל ליד ביתה של העו"סית ענת זיינדברג