ועדת החלטה, ורדה שטיינברג, ייצוג משפטי, לשכת הרווחה תל אביב, סחר בילדים, רינה דר

רינה דר אוסרת על עו"ד ורדה שטיינברג לייצג הורים בועדות החלטה

פברואר 2016 – המכשולים הבירוקרטים שמערימה מנהלת מחלקת שפירים מלשכת הרווחה תל אביב רינה דר נגד בא כוח של הורים המתנגדים לסחר בילדיהם.

רינה דר אוסרת על עו"ד ורדה שטיינברג לייצג הורים בועדות החלטה.
אם מישהו ייחס משמעות לועדות משרד הרווחה כגון ועדת סילמן, ועדת גילת ועוד, או דוחות מבקר המדינה הרי התשובה לפניו, הפקידים המושחתים במשרד הרווחה מצפצפים על מסקנות הועדות וממשיכים לתלוש ילדים מבתיהם בועדות החלטה חסויות ללא ראיות וללא סדרי דין.

רינת דר לשכת הרווחה תל אביב מונעת מעורכת דין לייצג הורים בוועדות החלטה על גורל ילדיהם
רינת דר לשכת הרווחה תל אביב מונעת מעורכת דין לייצג הורים בוועדות החלטה על גורל ילדיהם

 

הפנים האמיתיות של הפקידים המושחתים במשרד הרווחה