בית משפט לעניינים מקומיים, בקשת פסילת שופט, חדשות, משוא פנים, עלאא מסארווה

שופט עלאא מסארווה – בקשת פסילה מלדון בתיק בנימוק שדעתו התגבשה קודם לדיון

עלאא מסארווה - גיבש עמדה טרם הדיון?
שופט עלאא מסארווה – גיבש עמדה טרם הדיון?

19.06.2016 – מדובר בערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בתל-אביב – יפו השופט עלאא מסארווה מיום 16.6.2016 שלא לפסול עצמו מלדון בתיק. בקשת הפסילה בגין שדעת השופט עלאא מסארווה התגבשה טרם הדיון.

לצפייה / הורדת החלטת הנשיאה מרים נאור הקלק כאן

נגד המערער פלוני הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של שימוש חורג בנכס,  (להלן: הליך כתב האישום). לנוכח ספקות בנוגע לכשירותו של המערער לעמוד לדין, ביקשה המשיבה (הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב) להגיע להסכמה שלפיה במקום כתב האישום יינתן צו הפסקה מנהלי לשימוש החורג בנכס לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965.

בדיון ביום 7.4.2016 במסגרת הליך כתב האישום קבע השופט עלאא מסארווה כי אין מניעה עקרונית להגשת צו הפסקה מנהלי בענייננו (שהתבקש ע"י המשיבה). אף שהסכמה כאמור בין הצדדים טרם הושגה, מכל מקום התבקש על ידי המשיבה צו הפסקה מנהלי,

בדיון שהתקיים ביום 13.6.2016 במסגרת הליך צו ההפסקה, ולאחר שהשופט החליט לדחות את טענות הסף שהעלה ב"כ המערער נגד הצו (הגנה מן הצדק ושיהוי), ביקש ב"כ המערער כי השופט עללא מסארווה יפסול עצמו מלדון בהליך, וזאת בנימוק שדעתו של השופט כבר התגבשה קודם לדיון.

לטענת ב"כ המערער, כבר בדיון ביום 7.4.2016 שבו אושרה עקרונית הגשת בקשה לצו, גיבש השופט עמדה שלפיה תידחה טענת שיהוי נגד הבקשה. זאת למד ב"כ המערער מדבריו של השופט שלפיהם "אכן בהחלטתי מיום 7.4.2016 לא התייחסתי לטענת פוטנציאלית עתידית בדבר שיהוי, ואולם כאשר ידוע לצדדים כי מדובר בחלוף זמן, הרי שעניין השיהוי שנטען היום, היה ידוע היטב לסנגור למקרא החלטתי מיום 7.4.2016 ". לטענת ב"כ המערער, נקיטת עמדה על ידי השופט המצביעה על נטייתו להכריע בהליך, מהווה עילת פסלות.

מאמירתו של השופט ניתן להסיק כי טענת השיהוי שהדיון בה התקיים במסגרת "הליך ההפסקה" שהתקיים ב- 13.04.2016 לא היתה מקובלת עליו עוד מיום 7.4.2016 במסגרת "הליך כתב האישום".

הנשיאה מרים נאור דחתה את הערעור בנימוק ש"הבעת עמדה לכאורית" – תוך שבית המשפט פתוח לאמץ דעה שונה – אין כדי לגבש עילת פסלות.

בקשת פסלות, חנה ינון, פרוטוקול דיון

בקשת פסילה נגד חנה ינון בגין אי רישום בפרוטוקול, קביעת עמדה טרם הוכחות, והתבטאות נטענת

חנה ינון
חנה ינון

יולי 99 – ע"א 4000/99 ערעור על בקשת פסילה לשופטת חנה ינון.
המערער בבקשתו לבית משפט עליון לפסילת השופטת חנה ינון, הגיש לבית משפט השלום תביעה כספית בגין הפרת הסכם. הצעת פשרה שהועלתה על בית משפט השלום במסגרת קדם משפט (כב' סגן נשיא י' שיצר) לא התקבלה על ידי הצדדים והתיק נקבע להוכחות ליום 30.5.99 . עם תחילת הדיון במועד זה, ביקשה חנה ינון מבעלי הדין לעזוב את האולם, וזאת מתוך מטרה להציע לב"כ הצדדים הסדר פשרה.
חנה ינון פתחה את דבריו בתיאור נסיבות האירוע, כפי שאלה עולות מכתבי הטענות. במהלך הדברים הביע ב"כ המערער התנגדות לנאמר בשאלת קיומו של הסכם בין הצדדים. בעקבות כך חזרה בה חנה ינון מהצעת ההסדר והורתה על קיום דיון ההוכחות.

חנה ינון קבעה עמדה באופן נחרץ בתחילת הדיון והתבטאה בצורה נטענת

לטענת המערער, חנה ינון קבעה עמדתה באופן נחרץ בתחילת הדיון לגבי המסכת העובדתית ולגבי המסקנה המשפטית ולפיכך עליה לפסול עצמה מליישב בדין. את טענתו זו סומך המערער על האופן הנחרץ והפסקני בו תיארה חנה ינון נסיבות האירוע ובכללן את אי כריתתו של הסכם בין הצדדים, וכן על התבטאות נטענת של בית המשפט (חנה ינון), שלא נרשמה בפרוטוקול, לפיה אם טרם שילם המערער את האגרה נראה שניתן לחסכה, באם לא יידרש בית המשפט לקיום הדיון.

 חנה ינון לא איפשרה לבא כוח (המערער) להמשיך ולטעון את טענותיו בענין הפסלות וסרבה לרשום את טענותיו בפרוטוקול הדיון

המערער טוען עוד כי חנה ינון לא איפשרה לבא כוחו להמשיך ולטעון את טענותיו בענין הפסלות ואף סרבה לרשום את טענותיו בפרוטוקול הדיון. משכך בהחלטת חנה ינון שלא לפסול עצמה אין כל התייחסות לטענותיו אלה.

החלטת חנה ינון לא כללה התייחסות לבקשות פסלותה

המערער מוסיף כי מכיוון שחנה ינון החליטה בו ביום, אין היא כוללת התייחסות לבקשות המערער לפסילתה ולתיקון פרוטוקול שהוגשו לבית המשפט למחרת היום. המערער מדגיש כי טענת הפסלות לא כוונה להצעת הפשרה שבית המשפט התעתד להציע לצדדים אלא להשתלשלות הדברים עד אז, ובכללם להתבטאות הנטענת האמורה.

נשיא העליון השופט אהרון ברק העיר על אי רישום בפרוטוקול

אהרון ברק דחה את בקשת הפסילה מאחר ולטענתו לא מצא כי דעתו של בית המשפט נעולה ואין הוא פתוח לשכנוע ולשינוי.

אהרון ברק טוען בדבר אי-רישום טענותיו בפרוטוקול הדיון, אכן ראוי היה כי אלה יזכו לביטוי בגוף הפרוטוקול, ובייחוד נכון הדבר מקום שהחלטת בית המשפט בבקשת הפסלות נסמכת על טיעונים בעל-פה ולא על בקשה כתובה.

סוף דבר
השופטת חנה ינון התנהגה בצורה לא ראויה בכך שלא איפשרה לב.כ מבעלי הדין להמשיך ולטעון את טענותיו בענין הפסלות וסרבה לרשום את טענותיו בפרוטוקול הדיון. חנה ינון התבטאה בצורה נטענת. התנהגותה של חנה ינון פגעה באמון בעל הדין ועוררה חשש למשוא פנים.

קישורים: