איור, איורים מוסדות משרד הרווחה, איורים משרד הרווחה, איורים פנימיות משרד הרווחה, כללי

טיפול סוציאלי במוסדות משרד הרווחה

האם תיתן לרשויות הרווחה להחליט על גורלך? ה"טיפולים" של מוסדות משרד הרווחה נעשים באמצעות צווים שיפוטיים – אין דרך חזרה.

טיפול סוציאלי במוסדות משרד הרווחה

איור, איורים, איורים משרד הרווחה, איורים פנימיות משרד הרווחה, חדשות, מרכז חירום

מרכז חירום – איור

מרכז חירום – איור

מרכז חירום