הונאות תאגיד מי בת ים, זיוף קריאת מונה מים, מי בת ים, צריכה משותפת, תעריף ב

תאגיד מי בת ים גובה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות

 מאי 2014 – להלן קטע מתלונה נגד תאגיד מים וביוב "מי בת ים" על גביה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות.

2. תאגיד "מי בת ים" מחייב עבור צריכת מים משותפת שלא לצורך ע"י חיוב צריכה פרטית נמוכה בתקופה אחת והעמסת הפער לצריכה משותפת, ובתקופה שלאחר מכן חיוב פער הצריכה הפרטית (תוך גביית תעריף ב' שלא לצורך כפי שכתבתי בתלונתי מדצמבר 2013) ללא קיזוז הצריכה המשותפת.

(יצוין כי בדצמבר 2013 הגשתי תלונה כי תאגיד "מי בת ים" מחייב עבור תעריף ב' שלא לצורך. התאגיד שלח מכתב כי הוא מודה בכך. ראה קובץ "תאגיד מי בת ים מודה כי חייב תעריף ב שלא לצורך" מצורף.

שיטת חיוב צריכה משותפת שלא לצורך

אני צורך כ- 14 ק"ב מים בחודשיים בממוצע, במבנה בו אני ושכניי גרים יש כ- 30 דיירים ללא מקור מים חיצוני מלבד הדירות הפרטיות של הדיירים. צנרת אספקת המים למבנה הוחלפה לחדשה לפני כשנתיים.

בתאריך 1 באוקטובר 2013 קיבלתי הודעת חיוב מתאגיד "מי בת ים" עבור חודשים יולי אוגוסט לצריכת 5 ק"ב. (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט 2013")

בתאריך 19 בנובמבר 2013 קיבלתי הודעת חיוב מאגיד "מי בת ים" עבור חודשים ספטמבר אוקטובר לצריכת 23 ק"ב. (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2013")

לא חל שינוי באורח חיי בתקופות.

תקופת יולי אוגוסט 2013 (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט 2013").- כתוצאה מה"צריכה" של 5 ק"ב הנמוכה מהצריכה הממוצעת (בכ- 9 מ"ק) , הפער הועמס על הצריכה המשותפת 4.7 מ"ק (לכל דייר). (הצריכה המשותפת מחושבת כהפרש בין עליית מונה צריכה משותפת לסכום צריכות הדיירים)

תקופת ספטמבר אוקטובר 2013 (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2013") – התאגיד תיקן את ה"טעות" וחייב צריכה פרטית של 23 ק"ב, אך במקום לקזז חיוב הצריכה המשותפת חייב גם את הצריכה המשותפת ב- 0.7 מ"ק.

בשנת 2012 עשה התאגיד טריק דומה

לתקופה יולי אוגוסט 2012 חייב עבור צריכה פרטית 5 ק"ב וצריכה משותפת 6.9 מ"ק (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט 2012").

ולתקופה ספטמבר אוקטובר 2012 התאגיד תיקן את ה"טעות" וחייב עבור צריכה פרטית 30 ק"ב , אך לא קיזז את הצריכה המשותפת אלא הותיר ללא חיוב או זיכוי את הצריכה המשותפת (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2012").
בבדיקה עם תושבים נוספים באיזור נתברר לי כי הם נפגעים באופן דומה מידי שנה מהתאגיד באותה תקופה.

בבת ים יש מאות אלפי תושבים ולכן סביר כי תאגיד "מי בת ים" גובה עשרות מיליני שקלים בשנה שלא לצורך במשך שנים.

3. מדוע פעילות תאגיד מי בת ים אינה מוצדקת?

התנהגות תאגיד מים וביוב "מי בת ים" יוצרת רושם כי התאגיד "שותל" צריכות בחשבון המים כראות עיניו לרעת תושבי משפחות קשות יום. התנהגות תאגיד מי בת ים מדיפה ריח גניבת עשרות מיליוני שקלים מתושבי בת ים מעוטי אמצעים ויכולת כשיטה מידי שנה, וטרטורו לשווא כל שנה עקב הישנות התופעה.

תאגיד מי בת ים גובה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות

5. לטיפולכם אודה

6. מצורפים קבצי תמונה,
מצורפים דוגמאות למאמרים בעיתונות על עוול ועוגמת נפש שגרם תאגיד מי בת ים לתושבים בעיר בענייני הצריכה המשותפת
בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח , mynet , יואב מלכה , יוני 2006
שיטפון: מדוע התנפחו חשבונות המים של תושבי בת ים? , פברואר 2011 , רגב גולדמן , nrg

חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2012
חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך – יולי אוגוסט 2012

חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2012 חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך - יולי אוגוסט 2013
חיוב צריכה פרטית מוקטנת וחיוב צריכה משותפת מוגדלת שלא לצורך – יולי אוגוסט 2013

חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת - ספטמבר אוקטובר 2012
חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת – ספטמבר אוקטובר 2012

חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת - ספטמבר אוקטובר 2013
חיוב תעריף ב שלא לצורך ואי קיזוז צריכה משותפת – ספטמבר אוקטובר 2013

תאגיד מי בת ים מודה כי חייב תעריף ב שלא לצורך
תאגיד מי בת ים מודה כי חייב תעריף ב שלא לצורך

 נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי

נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי
נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי

קישורים:

 תאגיד מים וביוב מי בת ים גוזל כסף מקשישים וחסרי ישע באמצעות ניפוח חשבונות המים  – ספטמבר 2015 – להלן תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור נגד תאגיד מים וביוב מי בת ים על ניפוח צריכת המים התקופתית ל- 400 מ"ק לזוג קשישים (כ- 5,000 ש"ח). תאגיד מים וביוב ללא בושה שלח חשבון המים לזוג הקשישים מבלי לבדוק עצמו. למזלם של הקשישים היה מי שיכל לסייע להם. אך מה עם אלו שאין מי שיסייע להם…

תאגיד מי בת ים – חיוב חשבון המים צנח מ- 400 ש"ח ל- 130 ש"ח – יוני 2015 – תאגיד מי בת ים שותל נתוני צריכה משותפת ונתוני צריכה פרטית לחייב הצרכנים בחיובי יתר. בסרטון מובאת דוגמא לחיוב של 400 ש"ח שתוקן ל- 133 ש"ח עקב השתלת נתון שגוי של 21 ק"ב לצריכה משותפת לצרכן…

תלונה נגד תאגיד מים מי בת ים – חיוב לקוי צריכה משותפת לסחוט כסף מהתושבים בדרכי רמיה –  יוני 2015 – דרכי רמיה תאגיד מים וביוב מי בת ים לגנוב כסף מהצרכנים ע"י "הקפצת" צריכה משותפת ללא התרעה וללא סיבה. להלן תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור נגד תאגיד מי בת ים…

מי בת ים – תקלות במדידת צריכת מים בבניין – מדו"ח נציבות תלונות הציבור 38 – פורסם מרץ 2012 – במשך כשנתיים חויבו דיירי בניין בבת ים לשלם עבור צריכת מים משותפת בהיקף חריג, אשר לא שיקף את כמויות המים שצרכו בפועל. לטענתם, הם פנו לעירייה בבקשה שתבדוק את תקינות מדי המים בבניין ואת הסיבה לכמות המים החריגה הנמדדת במד המים המשותף, ומשהוקם תאגיד המים מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן – התאגיד) הם פנו גם אליו בבקשה דומה, אולם כל פניותיהם לא הועילו…

נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי  –  מאי 2014 – מדובר בתלונה על האופן שבו עורכת מי בת ים בע"מ את החיובים התקופתיים. תאגיד מי בת ים מחייב משך תקופת מה בחוסר ולאחר מכן הוא משלים את הפער, ובכל חלק מהצריכה מחויבת על תעריף ב הגבוה בכ- 60 אחוזים…

ה"טעות" של תאגיד המים והביוב "מי בת ים" עולה לתושבי העיר עשרות מיליוני שקלים מידי שנה – דצמבר 2013 – תאגיד המים והביוב "מי בת ים" "טועה" פעם אחר פעם אותה "טעות" מידי שנה. הוא מחייב עבור צריכת מים נמוכה מהאמיתית עבור תקופה מסוימת ובתקופה שאחריה הוא משלים את הפער כך שהצריכה בתקופה השניה גולשת לתעריף ב" הגבוה בכ- 60% וכך עקב ה"טעות" משלשל התאגיד לכיסו בין עשרות למאות שקלים מכל צרכן…

הצריכה המשותפת כשיטה לחיוב מנופח ללקוחות תאגיד מי בת ים  – תחקיר שיטפון: מדוע התנפחו חשבונות המים של תושבי בת ים? , פברואר 2011 , רגב גולדמן , nrg – תחקיר מגלה: מאות תושבים בבת ים המתגוררים בבניינים משותפים קיבלו בשנה האחרונה חשבונות מים גבוהים מאוד בשל צריכה משותפת חריגה מהמקובל. חלקם פנו למומחה שלא איתר נזילות, אך הבעיה לא נפתרה. במקרה אחד, בזכות התערבות סגן ראש העירייה, הוחלפו מדי המים והתוצאה: הצריכה המשותפת ירדה פלאים…

בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח – דרכי רמיה תאגיד "מי בת ים"בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח , mynet , יואב מלכה , יוני 2006 – בחודשי החורף השתמשו תושבי רחוב ניצנה בבת ים בפחות מים להשקיה, אבל קיבלו חשבון מנופח. אז לאן הלכו באמת המים? העירייה: כנראה היתה נזילה, נחייבם בתעריף מוזל…

הונאות תאגיד מי בת ים, חיובי יתר, מי בת ים, נציבות תלונות הציבור, רוני פליט, תעריף ב

נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי

מאי 2014 – מדובר בתלונה על האופן שבו עורך תאגיד מים וביוב מי בת ים את החיובים התקופתיים. תאגיד מי בת ים מחייב משך תקופת מה בחוסר ולאחר מכן הוא משלים את הפער, ובכל חלק מהצריכה מחויבת על תעריף ב הגבוה בכ- 60 אחוזים.

באופן לא מפתיע תאגיד מי בת ים חזר על אותה "טעות" שנתיים ברציפות.

תוצאות בדיקת התלונה שביצע ע"ד רוני פליט מנציבות תלונות הציבור מעלה כי התאגיד חייב את הצרכן המתלונן בכ- 60 שקל חיוב יתר. לא מן הנמנע כי תושבים רבים נוספים סובלים מה"טעות" הסדרתית החוזרת מידי שנה של תאגיד מי בת ים ובכך משלשל התאגיד לכיסו מיליוני שקלים מתושבי העיר על לא כלום. עו"ד רוני פליט לא ביצע הבדיקה על צרכנים נוספים חרף החשש הכבד סביב חיובי היתר של תאגיד מי בת ים.

להלן תגובתו של עו"ד רוני פליט למתלונן:

נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי
נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי

הונאות תאגיד מי בת ים, מי בת ים, נציבות תלונות הציבור, תאגיד מים וביוב, תעריף ב

ה"טעות" של תאגיד המים והביוב "מי בת ים" עולה לתושבי העיר עשרות מיליוני שקלים מידי שנה

דצמבר 2013 – תאגיד המים והביוב "מי בת ים" "טועה" פעם אחר פעם אותה "טעות" מידי שנה. הוא מחייב עבור צריכת מים נמוכה מהאמיתית עבור תקופה מסוימת ובתקופה שאחריה הוא משלים את הפער כך שהצריכה בתקופה השניה גולשת לתעריף ב" הגבוה בכ- 60% וכך עקב ה"טעות" משלשל התאגיד לכיסו בין עשרות למאות שקלים מכל צרכן.

הצרכנים כדי לתקן את ה"טעות" נדרשים לבוא לבירור בעירייה לעתים לעמוד שעות בתור ולכן מוותרים, או שאינם מודעים ל"טעות".

הסכומים שמשלשל התאגיד לכיסו עקב הטעות מוערכת בעשרות מיליוני שקלים בשנה.
להלן תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור בנושא:
2. תאגיד "מי בת ים" מחייב עבור צריכת מים נמוכה מהנקובה בתקופה מסוימת כדי שבתקופה לאחר מכן יוכל לחייב צריכה גבוהה שתחרוג לתעריף ב' היקר יותר בכ- 60%.
פרטים בקצרה

אני צורך כ- 15 ק"ב מים בחודשיים בממוצע.

בתאריך 1 באוקטובר 2013 קיבלתי הודעת חיוב מתאגיד "מי בת ים" עבור חודשים יולי אוגוסט  לצריכת 5 ק"ב. (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט 2013")
בתאריך 19 בנובמבר 2013 קיבלתי הודעת חיוב מאגיד "מי בת ים" עבור חודשים ספטמבר אוקטובר לצריכת 23 ק"ב. (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2013")
לא חל שינוי באורח חיי בתקופות.
כתוצאה מה"צריכה" של 23 ק"ב, 8.7 ק"ב חושבו לפי תעריף ב', כך ששילמתי תוספת קנס של כ- 60 שקל עבור תעריף ב' שלא לצורך.
בשנת 2012 עשה התאגיד טריק דומה
לתקופה יולי אוגוסט 2012 חייב עבור צריכה 5 ק"ב (ראה קובץ תמונה מצורף "יולי אוגוסט  2012").
ולתקופה ספטמבר אוקטובר  2012 חייב עבור צריכה 30 ק"ב (ראה קובץ תמונה מצורף "ספטמבר אוקטובר 2012").
כתוצאה מה"צריכה" של 30 ק"ב, 15.6 ק"ב חושבו לפי תעריף ב', כך ששילמתי תוספת קנס של כ- 100 שקל עבור תעריף ב שלא לצורך.

בבדיקה עם תושבים נוספים באיזור נתברר לי כי הם נפגעים באופן דומה מידי שנה מהתאגיד באותה תקופה.

בבת ים יש מאות אלפי תושבים ולכן סביר כי תאגיד "מי בת ים" גובה עשרות מיליני שקלים בשנה שלא לצורך.

3. מדוע פעילות תאגיד מי בת ים אינה מוצדקת?

התנהגות התאגיד מדיפה ריח גניבת עשרות מיליוני שקלים מתושבי בת ים כשיטה מידי שנה, וטרטורם לשווא כל שנה עקב הישנות התופעה. 

5. לטיפולכם אודה

בכבוד רב

להלן מכתב תגובה לקונית של תאגיד מי בת ים בו הוא מתרץ ה"טעות" בחיוב יתר בכך שלא נשלחה קריאה מכונה למחשב

להלן מכתב תגובה לקונית של תאגיד מי בת ים בו הוא מתרץ ה"טעות" בחיוב יתר בכך שלא נשלחה קריאה מכונה למחשב

קישורים:

תאגיד "מי בת ים" ניתק המים ללא התראה מחולת סרטן המטפלת בילד נכה  – תאגיד "מי בת ים" ניתק המים ללא התראה מחולת סרטן המטפלת בילד נכה , איתם לחובר | חדשות 2 | 09/01/14 – אטימות וחוסר רגישות של תאגיד מים וביוב "מי בת ים"…

 תאגיד מי בת ים ניתק מים מעשרות קשישים וחסרי ישעחם ומסריח: קשישים ונכים בבת ים מנותקים מים , ynet , יוני 2011 , יואב זיתון – בעלי הדירות בבניין הענק ברחוב בלפור צברו חוב וחברת המים החליטה לנתק. הדיירים: "זה לא חיים"…

 הצריכה המשותפת כשיטה לחיוב מנופח ללקוחות מי בת ים – תחקיר שיטפון: מדוע התנפחו חשבונות המים של תושבי בת ים?  , פברואר 2011 , רגב גולדמן , nrg – תחקיר מגלה: מאות תושבים בבת ים המתגוררים בבניינים משותפים קיבלו בשנה האחרונה חשבונות מים גבוהים מאוד בשל צריכה משותפת חריגה מהמקובל. חלקם פנו למומחה שלא איתר נזילות, אך הבעיה לא נפתרה. במקרה אחד, בזכות התערבות סגן ראש העירייה, הוחלפו מדי המים והתוצאה: הצריכה המשותפת ירדה פלאים…