הונאות תאגידי המים, מי אביבים, רחלי קלקנר, תביעה יצוגית, תביעה נגד תאגיד מים

תביעה ייצוגית נגד מי אביבים – גביית כספים ביתר ושלא כדין בעד שירותי מים וביוב וזאת על ידי חישוב החיוב בגין צריכת מים לפי מספר נפשות קטן יותר ממספר הנפשות הידועות

פברואר 2011 – תביעה ייצוגית נגד מי אביבים – גביית כספים ביתר ושלא כדין בעד שירותי מים וביוב וזאת על ידי חישוב החיוב בגין צריכת מים לפי מספר נפשות קטן יותר ממספר הנפשות הידועות ו/או הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור

מאתר LawGuide

ביום 13.2.2011 הגיש משרד עו"ד רחלי קלקנר, עורכי דין ומגשרים, בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת מי אביבים 2010 בע"מ, שהינה תאגיד המים והביוב של העיר תל אביב יפו (ת"צ 22541-02-11).

עניינה של הבקשה במקרה מובהק וקיצוני של התנהלות בלתי חוקית ובלתי ראויה של חברת מי אביבים כלפי הקבוצה המיוצגת, אשר גבתה כספים ביתר שלא כדין מחברי הקבוצה בעד שירותי מים וביוב, וזאת על ידי חישוב נתוני חיוב צריכת המים לפי מספר נפשות קטן יותר ממספר הנפשות הידועות ו/או הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור.

בתמצית, המבקש יחד עם עוד שני שותפים שכרו דירת מגורים בתחומי העיר תל אביב יפו. בסמוך לאחר מועד חתימת ההסכם פעל המבקש לחילופי מחזיקים בנכס ולהעברת חשבונות הארנונה, המים והביוב על שמם של שלושת השותפים. ואכן בהתאם לכך, החל מחודש יולי 2010 לערך רשומים המבקש והשותפים כמחזיקים בנכס, כך שעל גבי חשבונות המים וביוב, כמו גם חשבונות הארנונה, מופיע, שחור על גבי לבן, תחת הכותרת "שם המחזיק" שמם של שלושת השותפים.

יוקדם ויצויין כבר עתה, כי ביצוע חילופי מחזיקים בנכס והעברת חשבונות הארנונה המים והביוב על שמם של המחזיקים ביחידת דיור היא תנאי מוקדם לכך שתושבי העיר תל אביב יפו ייהנו מזכויות המוקנות למחזיקים בנכס, ובכלל זה הנפקת תו חניה אזורי.

משכך, ברי כי תושבי העיר תל אביב יפו, ולמצער ציבור שוכרי הדירות, נוהגים להחיש צעדיהם ולעדכן את שמות המחזיקים בנכס ומספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור.

על פי כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009, קובץ התקנות 6847, עמ' 418 (להלן: "כללי המים"), אשר נכנסו לתוקף ביום 1.1.2010, התעריף לצריכה ביתית הינו אחיד בכל הארץ ומורכב משני אלה: תעריף נמוך לכמות מוכרת של עד 2.5 מ"ק לכל נפש לחודש ולא פחות מ 5 מ"ק ליחידת דיור ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת.

דא עקא, עיון בחשבונות בעד אגרת מים וביוב אשר התקבלו אצל המבקש מעלה, כי המשיבה, בחוסר תום לב משווע, העמידה את מספר הנפשות המתגוררות בדירה על נפש אחת בלבד(!), כך שחישוב "הכמות המוכרת" אשר בגינה משלם הצרכן הביתי את התעריף הנמוך נעשה לפי הכמות המינימאלית הקבועה בחוק, היינו 5 מ"ק לחודש, בעוד שמספר הנפשות הידועות והרשומות אצל המשיבה כמתגוררות בדירה הן שלוש(!) באופן המזכה את המבקש והשותפים בכמות מוכרת של 7.5 מ"ק לחודש.

הדברים חמורים במיוחד נוכח העובדה כי על גבי החשבונית עצמה מצוין באותיות קידוש ולבנה שמותם של שלושת השותפים כמחזיקים בנכס.

לא זו אף זו, גם לאחר שהמשיבה נתפסה בקלקלתה והמבקש העמיד אותה על טעותה, בחרה המשיבה לעשות דין לעצמה ולא לתקן דרכיה.

המשיבה אף הגדילה עשות, מקום בו ציינה בכותרת החשבונית ובהבלטה כי "מספר הנפשות שהוצהר על ידכם, עודכן החל מהחשבון הנוכחי ….", כאשר בגוף החשבונית עצמה המשיבה, בעזות מצח שאין כדוגמתה, לא עדכנה את מספר הנפשות המתגוררות בדירה והמשיכה לחשב את ה"כמות המוכרת" לפי נפש אחת בלבד.

ויודגש, התנהלות פסולה זו של המשיבה כלפי המבקש ושותפיו הינה חלק מהתנהלות שיטתית ושגרתית של המשיבה כלפי כל חברי הקבוצה המיוצגת. כך, למשל, גם בחשבונות אגרת מים וביוב אשר מתקבלים אצל בת זוגתו של המבקש, אשר מתגוררת יחד עם 3 שותפים נוספים בדירה שכורה בתחומי העיר תל אביב יפו, חישבה המשיבה את ה"כמות המוכרת" אשר בגינה משלם הצרכן הביתי את התעריף הנמוך לפי הכמות המינימאלית הקבועה בחוק, בעוד שמספר הנפשות הידועות והרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור – כמצוין בכותרת החשבונית עצמה – הן שלוש(!).

כתוצאה מהתנהלות פסולה זו, שלשלה חברת מי אביבים לכיסה, על פי חישוב זהיר ושמרני ביותר, תוך 13 חודשים בלבד סך של כ- 5,000,000 ₪ (!) (חמישה מיליון ₪).

בנסיבות אלה, הגיש המבקש, בשם כלל לקוחותיה של חברת מי אביבים אשר מהם גבתה החברה כספים ביתר ושלא כדין באופן האמור לעיל, את הבקשה לאישור התובענה המנהלית כתובענה ייצוגית הנ"ל.

מודעות פרסומת
הונאות תאגידי המים, החלפת מדי מים, מי בת ים, צריכה משותפת, תאגיד מי בת ים, תאגידי המים, תחקיר מי בת ים

הצריכה המשותפת כשיטה לחיוב מנופח ללקוחות תאגיד מי בת ים

הונאות תאגיד מים וביוב מי בת ים

תחקיר שיטפון: מדוע התנפחו חשבונות המים של תושבי בת ים?  , פברואר 2011 , רגב גולדמן , nrg

תחקיר מגלה: מאות תושבים בבת ים המתגוררים בבניינים משותפים קיבלו בשנה האחרונה חשבונות מים גבוהים מאוד בשל צריכה משותפת חריגה מהמקובל. חלקם פנו למומחה שלא איתר נזילות, אך הבעיה לא נפתרה. במקרה אחד, בזכות התערבות סגן ראש העירייה, הוחלפו מדי המים והתוצאה: הצריכה המשותפת ירדה פלאים

רבים מתושבי בת ים, המתגוררים בבתים משותפים, גילו בחודשים האחרונים כי צריכת המים המשותפת בבתיהם עלתה פלאים ובמקרים מסוימים אף הגיעה לכדי מימדים אסטרונומיים.

שעון המים ברחוב הנביאים 56 צילום: רגב גולדמן

כך למשל, ברחוב הנביאים קיבלו תושבי אחד הבניינים חשבון מים תקופתי ולפיו הצריכה המשותפת היא 15 קוב לכל דייר – צריכה הנחשבת גבוהה מאוד מהרגיל.

בבת ים החל מה-1 ביולי 2009, כל ענייני המים והביוב של העיר הינם באחריות תאגיד המים העירוני "מי בת-ים". באתר האינטרנט של התאגיד הוא מפרסם כי "התאגיד שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות".

למרות הדברים הנחרצים הללו, לפי טענות התושבים שהוצגו בפנינו במסגרת תחקיר זה, תאגיד המים העירוני אינו מתייחס כמצופה לתלונות שמעלים התושבים באשר לצריכת מים משותפת חריגה מהמקובל.

המומחה נחלץ לעזרה

מוטי שיינזינגר מתגורר ברחוב הנביאים 56 בעיר. זה בניין בן 20 קומות ובו 77 דיירים. לדבריו, בחודשים האחרונים עלתה מאוד צריכת המים המשותפת של הבניין: בין החודשים אפריל ליוני אשתקד חויב כל אחד מהדיירים בעשרים קוב צריכה משותפת כאשר הצריכה הביתית של כמה מהדיירים לא עלתה על חמישה קוב. צריכה משותפת דומה נראתה גם בחודשים הבאים.

"זה פשוט בלתי הגיוני", הוא אומר, "בהתחשב בכך שהמנקה של הבניין כמעט לא השתמשה במים והגינה שלנו קטנה. פנינו לעירייה והתשובות שקיבלנו היו מזעזעות במקרה הטוב. הפקידות התייחסו אלינו בביטול ואמרו לנו שיש בבניין נזילה. אמרנו להם שזה בניין חדש, בקושי בן שנה, לא ייתכן שישנה נזילה. מלבד זאת, הצריכה המשותפת היא בלתי מתקבלת על הדעת. אבל מכיוון שלא קיבלנו תשובות ועזרה, החלטנו לקחת את הנושא לטיפול שלנו".

בהחלטה משותפת של כל הדיירים הוחלט לייבש את הגינה של הבניין, ובתחילת חודש אוגוסט האחרון יצאה ההחלטה אל הפועל. התוצאה: הצריכה המשותפת בגין החודשים ספטמבר עד אוקטובר עלתה לכמעט 23 קוב לכל דייר בבניין.

שיינזינגר: "כשראינו את החשבוניות נדהמנו. לכולנו הייתה תחושה שמשהו לא טוב מתרחש פה. בדקנו בצורה יסודית שאין נזילות, סגרנו את הברזים, לא השקנו את הגינה, ובכל זאת קיבלנו חשבון מים על צריכה משותפת אפילו גבוה יותר בהשוואה לחודשים שהייתה לנו גינה. לא ידענו מה לעשות, כי הרי לא הגיוני שגם אם תהיה נזילה, היא תהיה ברמה כזו".

בבניין מספר 56 לא ויתרו. "החלטתי להזמין איש מקצוע שמאתר מזילות מיד בעזרת ציוד מתקדם אינפרא אדום", מספר שיינזינגר, "שילמנו לו 2,360 שקל על מנת שיבצע את הבדיקה המיוחדת לדעת האם ישנה נזילה בבניין".


הגינה המיובשת ברחוב הנביאים 56 צילום: רגב גולדמן

בדו"ח הסופי שערך אריה רוזנטל, בעל המקצוע אותו שכרו דיירי הנביאים 56, נכתב בין היתר: "הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל ובמצלמת אינפרא רד תרמית. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן. הבדיקה נעשית באמצעות מצלמת אינפרא רד FLIR 15 ברגישות של 0.001 מעלות. בנוסף למיקרופון קרקע, מכשיר אקוסטי, פישר ואמצעים נוספים".

הבדיקה בוצעה בשני מועדים בחודש אוקטובר. להלן הממצאים: "לאחר סריקה של צינורות המים, הן הגלויים והן הנסתרים, לא נמצא שיש פיצוץ או איבוד מים בצנרת המשותפת של הבניין. לאחר בדיקת הצנרת פניתי לבדוק את שעוני המים. יש לציין כי יש שלושה שעונים המודדים את צריכת המים בבניין: שעון ראשי גדול, מעליו שעון קטן ראשי ושעון המודד רק את צריכת המים בגינה.

"בעקבות סגירת ופתיחת הברזים הראשיים לשם בדיקת אם יש נזילה ובאיזה מקום בצנרת המשותפת בבניין, ומתוך התבוננות בתזוזת השעונים בעת פתיחת המים, נמצא כי הצינור הראשי הגדול והשעון הקטן הראשי לא זזו במשך שעה שלמה, כאשר בזמן זה סגרנו את המים לדיירים.

"בנוסף, בזמן שהברזים הראשיים היו סגורים, פתחתי את השקיית הגינה שם יש שעון מים בנפרד והשעון הסתובב ומדד את כמות המים כנדרש (0.9 קוב). בעת השקיית הגינה לצורך הבדיקה התבוננתי בשעונים הראשיים של הבניין, ומסתבר שבשעון הראשי הקטן המחוגים לא הסתובבו והמונה לא זז. ככל הנראה השעון מקולקל. המסקנה הסופית היא כי אין איבוד מים כתוצאה מפיצוץ או נזילות בבניין".

1,800 קוב בחודשיים

חמושים בדוח הבדיקה שהכין איש המקצוע, פנו הדיירים לתאגיד המים אך לא זכו, לטענתם, למענה ענייני. "אמרו לנו שרק בעוד שנה יוכלו לומר לנו אם ישנה בעיה בחשבוניות של כל הבניין", אומר שיינזינגר, "אמרו לנו 'זה מה שאתם צריכים לשלם וזה הכל'".

דיירי הנביאים 56 לא התייאשו ופנו לשכניהם מבניין 54. לא להפתעתם הסתבר כי גם שם צריכת המים המשותפת הינה אסטרונומית. תושב הבניין, איציק טהורי, מספר:

"בחשבונית הקודמת הגענו לצריכה משותפת של 26.6 קוב מים לכל דייר. ביקשתי תשובות ולא קיבלתי מאף אחד. את הגינה הקטנה שלנו אנחנו בהחלט משקים, אבל חלק ממנה העברנו לדשא סינתטי. ישנם כתשעים דיירים בבניין, וזה לא יכול להיות שאנחנו צורכים 1,800 קוב מים לפחות בחודשיים. זה פשוט לא ייתכן".

"דיברנו אין ספור פעמים עם העירייה ותאגיד המים, וכל הזמן אומרים לנו שהבניין צריך לבדוק מה קורה עם נזילות אבל אין לנו נזילה. ביקשנו שכאשר יגיע מודד לבדוק את צריכת המים, שנציג של הבניין יתלווה אליו. מחודש ספטמבר אנחנו מחכים שהוא יקרא לנו בכל שעה אבל אף אחד לא מעדכן אותנו".

גם בבניין ברחוב הנביאים 60 נשמעות תלונות דומות. למשל, בחודש פברואר עד חודש אפריל 2010 שילם כל אחד מ-90 דיירי הבניין 0.3 קוב מים בגין צריכה משותפת, אולם בחשבונית של חודש יוני עד יולי עמדה צריכה המשותפת על 9.6 קוב מים לדייר, ובחודש אוגוסט עד אוקטובר נסקה הצריכה המשותפת עד 17.9 קוב מים לכל דייר.

"לא יכול להיות שאלה הסכומים שאנחנו צריכים לשלם", אומרת דיירת הבניין אורית קבקוב השבוע. "אנחנו מרגישים שאף אחד לא באמת רוצה לטפל בבעיה. כל הדיירים מבינים שהנתונים האלה הם ללא אחיזה במציאות".

בנסיבות אלו שכר ועד בניין מספר 60 עורך דין וזה שיגר מכתב לעירייה. וכך כותב עו"ד מרווין ניסן כהן בשם הדיירים: "במהלך החודשים האחרונים נתקבלה אצל דיירי הבית בנביאים 60 דרישה חריגה ומוגזמת עבור צריכת מים משותפת.

"לנוכח החיוב החריג ולדרישת חברי הוועד נעשתה בדיקה באמצעות מומחים, ונקבע כי אין כל התאמה והיגיון בקביעת צריכת של תשעה קוב למשפחה. זאת ועוד ובנוסף כי נשללה האפשרות של 'נזילת מים או גניבת מים' מהמתחם, לאחר שעניין זה נבדק ביסודיות ולרבות חיבורי המים והברזים הראשיים. לאור האמור לעיל ובנסיבות שנתהוו מבוקש לערוך בדיקה מחודשת, חוזרת וקפדנית לעניין החיוב החריג והמוגזם".

לפני כשבועיים קיבלו הדיירים את תגובתו של גבי ולודבר, מנהל הארנונה בעירייה, שכתב: "חיובי המים בבניין נעשים על פי קריאות מדי המים. לבניינים ברחוב הנביאים 58, 60 ו-62 יש מד מים כללי משותף, וחיובי המים המשותפים מתחלקים בין שלושת הבניינים. על פי קריאות מד המים הכללי יש צריכה של מים משותפים כפי שחויבו בחשבון הדיירים".


הבניין ברחוב בן גוריון 115 צילום: רגב גולדמן
דיירי בניין 58 ברחוב הנביאים, גם שם חצו את רף עשרים קוב צריכה משותפת לדייר, אמרו לנו השבוע: "בלתי מתקבל הדעת שנמשיך לשלם סכומים כל כך גבוהים. לא ייתכן שנקבל חשבונות מנופחים בלי שהעירייה מבצעת בדיקה".

בשבוע שעבר החליטו דיירי הנביאים 54, 56, 58 ו~60, שלא לשלם החל מהחודש הקרוב את תשלומי המים לעירייה, עד אשר ייערך בירור מעמיק של הבעיה. יש לציין כי מדובר בכ~300 משפחות. "אנחנו דורשים מהעירייה שלא תדחף אותנו מכל המדרגות ושתערוך בדיקה מה קורה פה. לא יכול להיות שלכולם יש נזילה. לא נשלם שקל אחד עבור המים עד שתיערך בדיקה. הגיע הזמן שהעירייה תתייחס אלינו בצורה נאותה", אומר טהורי.

לא רק ברחוב הנביאים קיימת צריכת מים משותפת חריגה. דינה אליאסין, המתגוררת בבית משותף ברחוב יצחק שדה 1, מספרת כי לבניין אין גינה, ומלבד מנקה שמגיעה פעם בשבוע, אין שימוש במי הבניין, ובכל זאת דיירי הבניין נדרשים בחודשים האחרונים לשלם עבור צריכה משותפת גבוהה יחסית. "תמיד קיבלנו פחות מקוב מים של צריכה משותפת.

"פתאום בשנה האחרונה אנחנו מקבלים שלושה קוב, שישה קוב ואפילו שבעה. התלוננתי בעירייה ואמרו לי שבאופן חד פעמי הם יכולים לזכות אותי, אבל איך הם מזכים אותי אם זו באמת הצריכה? כנראה שזו לא הצריכה האמיתית".

בדקתם אם יש לכם נזילה או פיצוץ בצנרת?
"בדקנו וראינו שאין. גם אין לנו גינה. ביקשנו שיחליפו לנו את השעונים כי הם כבר ישנים, לא זכור לי שהחליפו אותם בעשור האחרון, אבל אף אחד לא נרתם לעזור לנו".

תלונות דומות שמענו גם מדיירים ברחוב ש"י עגנון, הרב מימון, רוטשילד, בלפור ובן גוריון. תושבת בניין מגורים ברחוב רוטשילד מספרת: "במהלך השנה האחרונה קיבלנו צריכה משותפת של שבעה קוב לדייר, לפעמים חמישה, כאשר בכל השנים עד היום קיבלנו רק שני קוב. אין לנו גינה ויש לנו פעם בשבוע מנקה. כמה הוא כבר משתמש במים? התקשרתי לעירייה והם אמרו לי שאני חייבת לשלם את החשבון הזה. הלכתי לשם ואמרו לי שאם אני מתעקשת אז אני מוזמנת להתלונן".

מה הצעד הבא שלכם?
"אני מאמינה שלא נשלם את החשבונות. אחת השכנות אמרה לי שהלכה להתלונן על המים, וכשעמדה בתור היא שמעה שכולם באו עם תלונות דומות. לא יכול להיות שכל התושבים לא בסדר ולכל התושבים יש נזילות. כנראה שהסיבה אחרת".

תושב בית משותף ברחוב אוסקר שינדלר סיפר לנו השבוע: "יש לנו גינה קטנה ששייכת לבניין. את הדשא לפעמים אנחנו משקים, אבל הצריכה שלנו עלתה בלי כל קשר לשימוש בפועל במים. לא ייתכן שהצריכה המשותפת עוברת את ה~15 קוב עבור כל דייר. ניסיתי לדבר טלפונית עם תאגיד המים והעירייה, אבל התחושה היא שאף אחד לא באמת רוצה לעזור לנו. אנחנו דורשים שיבדקו את מוני המים כי אולי הם נשחקו. הכי קל לומר שהבעיה היא אצלנו ושיש לנו נזילה או שמישהו לוקח לנו מים. אלה תירוצים שאין להם קשר למציאות".

דריקס המושיע

הסיפור של דיירי רחוב בן גוריון 115 מסתיים בסוף טוב ומפתיע. 18 דיירים מתגוררים בבניין ובמהלך השנה האחרונה הגיעה הצריכה המשותפת עד תשע קוב לכל דייר כאשר בבניין אין אפילו גינה.
נחמן, אחד הדיירים, מספר:


איציק טהורי ליד מד המים צילום: רגב גולדמן

"כשקיבלתי את החשבון הראשון ביוני בשנה שעברה, הבנתי שישנה בעיה. אני יודע שצריכים להחליף את המונה של המים כל חמש שנים ואצלנו החליפו בפעם האחרונה לפני למעלה מעשר שנים. דיברתי עם מנהלת מחלקת המים בעירייה ולא קיבלתי תשובות מספקות.

"החלטתי לפנות באמצע חודש אוקטובר לסגן ראש העירייה איציק דריקס כדי שיעזור לנו. ביקשתי ממנו אישית שיפעל להחלפת שעוני המים בבניין, והם אכן הוחלפו".

ואז נפתרה בעיה?
"הצריכה המשותפת ירדה ל-1.6 קוב לכל דייר. רק לאחר שהחליפו את השעונים חזרנו לקבל חשבונות הגיוניים".

דריקס סיפר לנו השבוע: "אני באופן אישי מטפל בעשרות פניות כאלה. האמת שאינני זוכר את המקרה הספציפי הזה, אך אני זוכר שעזרתי לכמה תושבים בנושא שעוני המים. אני קורא לכל מי שחושב שישנה אצלו בעיה של צריכה משותפת לפנות לעירייה. המטרה שלנו היא לשרת את התושבים".

איך מודדים צריכה משותפת? ושבים המתגוררים בבתים משותפים, בכל עיר בארץ, משלמים נוסף על צריכת המים הפרטית גם על צריכה משותפת. צריכה משותפת היא צריכת המים בבניין המשותפת לכלל דיירי הבניין. המים בצריכה המשותפת משמשים לרוב להשקיה של הגינה השייכת לבניין המשותף, לרחיצת מכוניות, לניקיון חדר המדרגות, הלובי, חדר האשפה וכדומה.

הצריכה הכוללת של הבית המשותף נמדדת על ידי מד מים כללי המותקן בכל בניין. הצריכה הפרטית של כל דייר נמדדת על ידי מדי מים אישיים השייכים לכל אחת מהדירות.

חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת כמות המים הנמדדת במדי הצריכות הפרטיות מכמות הצריכה שמופיעה במד הכללי. הפרש זה מחולק בין כל יחידות הדיור בבית המשותף ומתווסף לצריכה הדירתית כצריכה פרטית לכל דבר ועניין.

בעיקרון, הסיבות לצריכה משותפת גבוהה הן מגוונות. השכיחות שבהן הן נזילות בצנרת הראשית של הבניין ושימוש ישיר מהצנרת הראשית לצרכי השקיה או שטיפה, תקלה באחד או יותר ממדי המים או שימוש לא מורשה במים ואפילו חלילה גניבת מים.

אגב, באשקלון פרסם לאחרונה תאגיד המים המקומי כי יפנה באופן יזום לדיירים במקרים בהם צריכת המים המשותפת שלהם גבוהה מעשרה קוב ליחידת דיור על מנת לבדוק את הסיבה לצריכת המים המשותפת החריגה.

עוד נציין כי בנתניה, למשל, קיים תאגיד המים העירוני, לפני חמש שנים, מבצע מיוחד בשם "עושים סוף לצריכה המוגברת" אשר נועד לאתר תקלות בבתים משותפים בהם קיימת צריכה משותפת גבוהה מהרגיל.

מעיריית בת ים לא נמסרה תגובה לטענות שהועלו בתחקיר

תחקיר שיטפון: מדוע התנפחו חשבונות המים של תושבי בת ים?  , פברואר 2011 , רגב גולדמן , nrg

קישורים 

 תאגיד מים וביוב מי בת ים גוזל כסף מקשישים וחסרי ישע באמצעות ניפוח חשבונות המים  – ספטמבר 2015 – להלן תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור נגד תאגיד מים וביוב מי בת ים על ניפוח צריכת המים התקופתית ל- 400 מ"ק לזוג קשישים (כ- 5,000 ש"ח). תאגיד מים וביוב ללא בושה שלח חשבון המים לזוג הקשישים מבלי לבדוק עצמו. למזלם של הקשישים היה מי שיכל לסייע להם. אך מה עם אלו שאין מי שיסייע להם…

תאגיד מי בת ים – חיוב חשבון המים צנח מ- 400 ש"ח ל- 130 ש"ח – יוני 2015 – תאגיד מי בת ים שותל נתוני צריכה משותפת ונתוני צריכה פרטית לחייב הצרכנים בחיובי יתר. בסרטון מובאת דוגמא לחיוב של 400 ש"ח שתוקן ל- 133 ש"ח עקב השתלת נתון שגוי של 21 ק"ב לצריכה משותפת לצרכן…

תלונה נגד תאגיד מים מי בת ים – חיוב לקוי צריכה משותפת לסחוט כסף מהתושבים בדרכי רמיה –  יוני 2015 – דרכי רמיה תאגיד מים וביוב מי בת ים לגנוב כסף מהצרכנים ע"י "הקפצת" צריכה משותפת ללא התרעה וללא סיבה. להלן תלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור נגד תאגיד מי בת ים…
מי בת ים – תקלות במדידת צריכת מים בבניין – מדו"ח נציבות תלונות הציבור 38 – פורסם מרץ 2012 – במשך כשנתיים חויבו דיירי בניין בבת ים לשלם עבור צריכת מים משותפת בהיקף חריג, אשר לא שיקף את כמויות המים שצרכו בפועל. לטענתם, הם פנו לעירייה בבקשה שתבדוק את תקינות מדי המים בבניין ואת הסיבה לכמות המים החריגה הנמדדת במד המים המשותף, ומשהוקם תאגיד המים מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן – התאגיד) הם פנו גם אליו בבקשה דומה, אולם כל פניותיהם לא הועילו…

תאגיד מי בת ים גובה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות  –  מאי 2014 – להלן קטע מתלונה נגד תאגיד מים וביוב "מי בת ים" על גביה מתושבי העיר באופן סדרתי מידי שנה שלא לצורך כשיטה תעריף ב' וצריכה משותפת ע"י שינוי צריכות פרטיות…

נציבות תלונות הציבור: תאגיד מי בת ים גובה חיוב יתר תעריף ב באופן מניפולטיבי  –  מאי 2014 – מדובר בתלונה על האופן שבו עורכת מי בת ים בע"מ את החיובים התקופתיים. תאגיד מי בת ים מחייב משך תקופת מה בחוסר ולאחר מכן הוא משלים את הפער, ובכל חלק מהצריכה מחויבת על תעריף ב הגבוה בכ- 60 אחוזים…

ה"טעות" של תאגיד המים והביוב "מי בת ים" עולה לתושבי העיר עשרות מיליוני שקלים מידי שנה – דצמבר 2013 – תאגיד המים והביוב "מי בת ים" "טועה" פעם אחר פעם אותה "טעות" מידי שנה. הוא מחייב עבור צריכת מים נמוכה מהאמיתית עבור תקופה מסוימת ובתקופה שאחריה הוא משלים את הפער כך שהצריכה בתקופה השניה גולשת לתעריף ב" הגבוה בכ- 60% וכך עקב ה"טעות" משלשל התאגיד לכיסו בין עשרות למאות שקלים מכל צרכן…

בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח – דרכי רמיה תאגיד "מי בת ים"בת ים: אין צריכה משותפת, אבל יש חשבון מנופח , mynet , יואב מלכה , יוני 2006 – בחודשי החורף השתמשו תושבי רחוב ניצנה בבת ים בפחות מים להשקיה, אבל קיבלו חשבון מנופח. אז לאן הלכו באמת המים? העירייה: כנראה היתה נזילה, נחייבם בתעריף מוזל…