שטחים

שטחים של צורות גיאומטריות: משולש, מלבן, ריבוע, מעגל, טרפז, מקבילית, גיזרת עיגול, אליפסה

שטחים של צורות גיאומטריות: משולש, מלבן, ריבוע, מעגל, טרפז, מקבילית, גיזרת עיגול, אליפסה

מודעות פרסומת