השופט שמואל מלמד

תלונה נגד השופט שמואל מלמד – הוצאת צו חיפוש מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו – ינואר 2015 – הקשר הלקוי בין משטרת ישראל מרחב דן ושופטים מבית משפט השלום תל אביב. מוציאים צווי חיפוש לקויים בבתי אזרחים, במחשביהם מבלי לציין מספר תיק, מהות החשד והעילה, מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצווים חסרים פרטים נוספים…
שופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש חותמת גומי – 18.06.2014 – שופט בית משפט השלום תל אביב הוציא צו חיפוש במחשב ללא מספר תיק בית משפט, ללא ציון מהות החשד והעילה להוצאת הצו, ללא לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצו חסר פרטים נוספים. נגד שמואל מלמד הוגשה תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים…

שופט שמואל מלמד: צו חיפוש בכפוף למשטרת ישראל 


שופט שמואל מלמד מציג צו חיפוש במחשב לדוגמא:

https://netinfolive.files.wordpress.com/2015/01/ed83e-d7a6d7952bd797d799d7a4d795d7a92bd7a9d79ed795d790d79c2bd79ed79cd79ed793.jpg?w=825

מודעות פרסומת