ד"ר מיכל איציק – בית ספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל בשומרון

ד"ר מיכל איציק מציגה כת העובדים הסוציאליים – פברואר 2013 – ד"ר מיכל איציק בית ספר לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת אריאל בשומרון מציגה כת העובדים הסוציאליים. מדובר בכת אלימה ואכזרית הפועלת בדלתיים סגורות וללא ראיות, מוציאה ילדים, קשישים בכפייה ממשפחותיהם ומפקירה אותם להזנחה והתעללות במוסדות מופרטים תאבי בצע…

ד"ר מיכל איציק מסבירה מדוע העובדים הסוציאליים אלימים – תוצאות סקר אלימות עובדים סוציאליים – נובמבר 2014 – מתוך התוכנית "עושים סדר חדש" בערוץ 23 אשר שודרה בתאריך 11/11/2014 –   ד"ר מיכל איציק, ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל בשומרון – ביצעה סקר אינטרנטי לברר מדוע העובדים סוציאליים תולשים ילדים מביתם ומשפחתם בדלתיים סגורות ומפקירים אותם במסגרות מופרטות להזנחה והתעללות…

ד"ר מיכל איציק מציגה כת העובדים הסוציאליים

ד"ר מיכל איציק מסבירה מדוע העובדים הסוציאליים אלימים

מודעות פרסומת